Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Sukob interesa

Sukob interesa postoji u situacijama kada javni dužnosnici imaju privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju javnih funkcija.

Očekivanja javnosti

Očekivanja javnosti u pogledu napora države da spriječe javne dužnosnike u korištenju privatnih interesa i veza koje kompromituju zvanično donesene odluke i javnu upravu su sve veća.

Finansijski izvještaj

U skladu sa članom 12. Zakona i članom 5. i 6. Pravilnika o postupku („Službeni glasnik BiH“ broj 56/14), svi izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, dužni su dostaviti finansijski izvještaj.

Povjerenje građana

Neadekvatno riješeni sukobi interesa među dužnosnicima u javnoj upravi potencijalno utiču na slabljenje povjerenja građana u javne institucije.

SUKOB INTERESA

O SUKOBU INTERESA

Sukob interesa postoji u situacijama kada javni dužnosnici imaju privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju javnih funkcija. Iako sukob interesa ne predstavlja ipso facto (sam po sebi) korupciju, poznato je da sukobi između privatnih interesa i dužnosti zvaničnika u javnoj upravi mogu rezultirati korupcijom. Očekivanja javnosti u pogledu napora države da spriječe javne dužnosnike u korištenju privatnih interesa i veza koje kompromituju zvanično donesene odluke i javnu upravu su sve veća. Neadekvatno riješeni sukobi interesa među dužnosnicima u javnoj upravi potencijalno utiču na slabljenje povjerenja građana u javne institucije.
0
POSJETA
0
KORISNIKA

KOMISIJA

O KOMISIJI

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 87/13). Komisija se sastoji od devet članova, od kojih su po tri člana iz Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te direktor i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije koji su članovi Komisije prema položaju. Predsjednik Komisije mora biti poslanik - delegat iz opozicionih stranaka. Članove Komisije imenuju oba doma Parlamentarne skupštine BiH na prijedlog Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Mandat članova Komisije poslanika i delegata traje koliko i saziv Parlamentarne skupštine BiH koja ih imenuje. Član Komisije koji je poslanik - delegat može biti ponovo imenovan najviše jednom.

ELEKTRONSKI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Prikazani proces popunjavanja finansijskog izvještaja

Registracija

Posjeta i registracija na stranici COI.ba

Odobravanje

Dobivanje pristupnih podataka na mail

Instalacija

Instalacija aplikacije i verifikacija podataka

Popunjavanje

Popunjavanje izvještaja i slanje

Verifikacija

Verifikacija finansijskog izvještaja

Potvrđivanje

Utvrđivanje identiteta dužnosnika
Development / Faris Muhović

Search