Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

FINANSIJSKO IZVJEŠĆE

U skladu sa članom 12. Zakona i članom 5. i 6. Pravilnika o postupku („Službeni glasnik BiH“ broj 56/14), svi izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, dužni su Povjerenstvu dostaviti finansijsko Izvješće o radu.

- u roku od 30 dana od dana kada su preuzeli dužnost
- redovne godišnje izvještaje do 31. marta za prethodnu godinu
- u roku od 30 dana po isteku šest mjeseci nakon prestanka obavljanja dužnosti.
Development / Faris Muhović

Search