Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

NADLEŽNOSTI KOMISIJE

U skladu sa članom 17a. i 18. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, Komisija ima sljedeće nadležnosti:

1. Komisija djeluje na osnovu ovog zakona, dobrih običaja, političke odgovornosti i vjerodostojnosti izabranih zvaničnika, nosilaca izvršne funkcije i savjetnika.

2. Komisija odluke donosi većinom glasova svih članova, koja podrazumijeva glasove najmanje po dva člana iz svakog konstitutivnog naroda.

3. Komisija donosi poslovnik o radu.

4. Radi primjene odredbi ovog zakona, Komisija daje mišljenja, donosi uputstva, propisuje obrasce i način vođenja registra. Komisija donosi pravilnik o načinu vođenja registra, kojim se propisuju pravila o vođenju registra i o obrascima, kao i druga pitanja neophodna za funkcioniranje registra, donosi pravilnik o postupku kojim se propisuju provedbena pravila o vođenju postupka i dostavljanju odluke te sastavljanju izvještaja.

5. Komisija donosi odluku o tome da li je određeno djelovanje ili propust povreda odredbi ovog zakona. Odluka Komisije mora biti obrazložena.

6. Komisija podnosi jednom godišnje izvještaj o radu Parlamentarnoj skupštini BiH.

Stručne, administrativne i tehničke poslove iz nadležnosti Komisije obavlja Ured Komisije za odlučivanje o sukobu interesa.
Development / Faris Muhović

Search