Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
1

Konstituisana Komisija za odlučivanje o sukobu interesa

21.07.2020

Konstituisana Komisija za odlučivanje o sukobu interesa

U Sarajevu je danas konstituisan novi saziv Komisije za odlučivanje o sukobu interesa. Članovi Komisije za predsjednika su izabrali Miru Pekić, dok je za zamjenika predsjednika izabran Bariša Čolak. Osim predsjednika i zamjenika predsjednika, Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa čine i poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Edin Mušić i Mijo Matanović, delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Munib Jusufović i Sredoje Nović, te Hasim Šabotić, direktor, i Dragan Slipac, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

2

Treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH

27.03.2018
Predsjednik Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, Jasmin Emrić prisustvovao Trećem sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH

Predsjednik Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Jasmin Emrić učestvovao je na Trećem sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i BiH, koji održan 27. marta ove godine u Briselu.

Na sastanku je razgovarano o napretku naše zemlje na polju političkih kriterija, s posebnim osvrtom na proces evropskih integracija, funkcioniranje mehanizma koordinacije, reformu javne uprave, vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava i zaštitu manjina, kao i na napredak koji je postignut na polju regionalnih pitanja i međunarodnih obaveza.

Delegacija Evropske unije naglasila je da želi da pomogne BiH da ostvari ambicije u vezi s EU i pozvala je Bosnu i Hercegovinu da ostane fokusirana i pokaže jasno opredjeljenje i vođstvo u pogledu reformi usmjerenih ka EU.
Naglašena je važnost daljeg provođenja pravosudnih reformi, a BiH je pozvana da učini opipljiv napredak u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Istaknuto je da je potrebno sačiniti sveobuhvatnu strategiju cijele zemlje za ljudska prava i program za borbu protiv diskriminacije. Delegacija EU izrazila je zabrinutost zbog nedostatka napretka na polju slobode izražavanja.

Na sastanku je potvrđena opredijeljenost Bosne i Hercegovine za napredak na putu evropskih integracija i data je podrška EU u tim naporima.
Development / Faris Muhović

Search