Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Сукоб интереса

Сукоб интереса постоји у ситуацијама када јавни дужносници имају приватни интерес који утиче или може утицати на законитост, отвореност, објективност и непристрасност у обављању јавних функција.

Очекивања јавности

Очекивања јавности у погледу напора државе да спријече јавне дужноснике у кориштењу приватних интереса и веза које компромитују званично донесене одлуке и јавну управу су све већа.

Финансијски извјештај

У складу са чланом 12. Закона и чланом 5. и 6. Правилника о поступку („Службени гласник БиХ“ број 56/14), сви изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници, дужни су доставити финансијски извјештај.

Повјерење грађана

Неадекватно ријешени сукоби интереса међу дужносницима у јавној управи потенцијално утичу на слабљење повјерења грађана у јавне институције.


СУКОБ ИНТЕРЕСА

О СУКОБУ ИНТЕРЕСА

Сукоб интереса постоји у ситуацијама када јавни дужносници имају приватни интерес који утиче или може утицати на законитост, отвореност, објективност и непристрасност у обављању јавних функција. Иако сукоб интереса не представља ипсо фацто (сам по себи) корупцију, познато је да сукоби између приватних интереса и дужности званичника у јавној управи могу резултирати корупцијом. Очекивања јавности у погледу напора државе да спријече јавне дужноснике у кориштењу приватних интереса и веза које компромитују званично донесене одлуке и јавну управу су све већа. Неадекватно ријешени сукоби интереса међу дужносницима у јавној управи потенцијално утичу на слабљење повјерења грађана у јавне институције.
0
ПОСЈЕТА
0
КОРИСНИЦИ

КОМИСИЈА

О КОМИСИЈИ

Комисија за одлучивање о сукобу интереса основана је Законом о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 87/13). Комисија се састоји од девет чланова, од којих су по три члана из Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, те директор и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције који су чланови Комисије према положају. Предсједник Комисије мора бити посланик - делегат из опозиционих странака. Чланове Комисије именују оба дома Парламентарне скупштине БиХ на приједлог Заједничког колегија оба дома Парламентарне скупштине БиХ. Мандат чланова Комисије посланика и делегата траје колико и сазив Парламентарне скупштине БиХ која их именује. Члан Комисије који је посланик - делегат може бити поново именован највише једном.

ЕЛЕКТРОНСКИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ

Приказани процес попуњавања финансијског извјештаја

Регистрација

Посјета и регистрација на страници ЦОИ.ба

Одобравање

Добивање приступних података на маил

Инсталација

Инсталација апликације и верификација података

Попуњавање

Попуњавање извјештаја и слање

Верификација

Верификација финансијског извјештаја

Потврђивање

Утврђивање идентитета дужносника
Development / Faris Muhović

Search